Remonty · 3 listopada 2021

Kurtyny powietrzne i kanały wentylacyjne wykorzystywane w obiektach biurowych

Są takie specjalizacje, jakie model biznesowy
swojej działalności mają oparty na
ogromnej skali
działalności,
ogromnych
obrotach i związanej z tym
niesłychanie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper oraz
supermarketów. Jest tam okazały
obrót, wyprzedają
sporo
towarów, jednak
jednostkowy zysk jest
wybitnie mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
sprawia, że każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wręcz całej sieci
bardzo
niebezpieczny, zwłaszcza, jeśli
jest to stała tendencja. A
duża konkurencja, jaka
dominuje w tej branży sprawia, że
niemalże nie jest dopuszczalne, żeby
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
konsumentów. Właśnie dlatego też
managerowie sieci marketów
gigantyczną wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej aktywności.

Dbają najzwyczajniej w świecie o to wszystko, co
wytwarza w sklepie wydatki oraz myślą o
tym, jak wolno sprawić, żeby były
one niższe. Specyfika aktywności, która jest
nastawiona na długotrwałe działania, powoduje, iż opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeśli
zapewniają one w długim przedziale czasowym obniżenie
wydatków działania. Bo tu też działa
rezultat skali. Każde
nowe rozwiązanie,
jakie może się przyczynić do oszczędności jest w
pierwszej kolejności testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
obiektów – wypróbuj czyszczenie kanałów wentylacyjnych.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z urządzeniami,
które przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
znane od dawna,
ale zyskujące na
znaczeniu tak właściwie to od niedawna. A punkty są
perfekcyjnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
punktu sprzedaży to
gigantyczna powierzchnia,
która musi być ogrzewana. I w większości
wypadków jest wiele
wejść oraz bram, jakie
często są otwierane przez
klientów oraz wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy podczas każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
co niemiara
ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
obiektu oraz temperatura nie ulega zmianie.