Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Budowa · 27 września 2023

Które z dokumentów będą potrzebne do wyceny maszyn i nieruchomości

Różnego rodzaju kredyty i pożyczki niejednokrotnie brane są pod jakiś zastaw. Przy firmach na przykład to mogą być nieruchomości czy maszyny, ale żeby rzeczywiście mogły one stanowić zabezpieczenie, to będzie potrzebne zrobienie ich wyceny. Taka wycena pozwoli określić ich wartość, gdyż będzie to konieczne do tego, aby banki przedstawić mogły wszystkie warunki kredytu.

Taka wycena nie może przygotowana być jednak przez przypadkową osobę, a zająć się nią musi rzeczoznawca Poznań, mający do tego stosowne uprawnienia. Takiego rzeczoznawcę można na przykład znaleźć po wpisaniu w oknie wyszukiwarki hasła wycena hali magazynowej i przeglądnięciu zwróconych wyników. Najczęściej wycenę zaczyna się od wykonania oględzin, w czasie których sprawdzony zostanie dokładny stan obiektu czy urządzenia.

Niezbędne również będzie przygotowanie dokumentów, jakie się będą różnić zależnie od przedmiotu wyceny. W przypadku urządzeń między innymi będzie niezbędna faktura zakupu, dokumentacja rozruchowa czy specyfikacja techniczna. W wielu przypadkach będzie również konieczne przedstawienie deklaracji zgodności oraz książki serwisowej. Przy nieruchomościach główne dokumenty stanowią odpis z ksiąg wieczystych oraz wypis z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy przeważnie będą też oczekiwać wyrysów z map czy dokumentacji technicznej danego budynku. W przypadku nietypowych nieruchomości niejednokrotnie potrzebne też będą jakieś inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY